Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 15 mei 2010

D66 Woerden stemt in met coalitieakkoord

Op de Algemene Leden Vergadering van 11 mei jl. is het coalitieakkoord dat door het bestuur is voorgelegd, unaniem goedgekeurd. Wij danken de aanwezige leden voor hun inbreng. In het bijzonder dank voor de onderhandelaars Jaap van der Does en Bob Duindam (en Heerd Jan Hoogeveen als plaatsvervanger), voor hun geweldige inzet tijdens de…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 7 mei 2010
Coalitieakkoord!

Coalitieakkoord!

Op woensdag 6 mei is D66 Woerden samen met de beoogde coalitiepartijen VVD, Progressief Woerden, en ChristenUnie/SGP het concept coalitieakkoord 'Kiezen voor Perspectief' overeengekomen. Dank aan iedereen die heeft meegewerkt aan de totstandkoming hiervan. Wij zijn blij met dit akkoord omdat D66 Woerden daarin voldoende punten vindt voor een sociaal-liberaal beleid in de komende…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 30 april 2010

bij de start van nieuwe collegeonderhandelingen

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> …en zo gaat D66 Woerden een nieuwe ronde onderhandelingen in. In de gang van zaken na de verkiezingen zijn her en der wel wat elementen van een doorsnee soapserie te herkennen. Ik loop er een paar langs, aan de hand waarvan u een beeld krijgt van wat…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 21 maart 2010

Wrijving doet glanzen

Een van mijn managers, een aantal werkgevers geleden, had de onuitstaanbare neiging om op de juiste momenten de meest platgeslagen management-speak uit te kramen. Twee van zijn favorieten: “Bij tegenwind gaat de vlieger het hoogst”, en “wrijving doet glanzen”. Ja, daar konden we het dan weer mee doen. Het mooie en het vreselijke van dit…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 12 maart 2010

Installatie nieuwe raadsleden

Vandaag zijn vier D66 leden geinstalleerd als leden van de gemeenteraad. Jaap van der Does, Heerd jan Hoogeveen, Barbara Ansink en George Becht zullen D66 Woerden in de komende raadsperiode vertegenwoordigen. Veel succes!

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 11 maart 2010

Hans van Mierlo overleden

Op 11 maart 2010 is op 78 jarige leeftijd Hans van Mierlo overleden. Hij heeft met de oprichting van D66 een onomkeerbare verandering teweeg gebracht in de Nederlandse politiek. Tot op de dag van vandaag, was Van Mierlo niet alleen een voorbeeld voor sociaal-liberalen, maar ook – en misschien wel vooral – een visionair…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 4 maart 2010

Grote overwinning D66 in Woerden

D66 heeft ook in Woerden een grote verkiezingsoverwinning behaald. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2006 haalde de partij 2 raadzetels, nu staat D66 op 4 raadszetels. Het opkomstpercentage in Woerden was 60,5%. Ten opzichte van de raadverkiezingen in 2006 is het aantal D66 stemmers bijna verdubbeld naar 2613 (11,61%). Gisteravond…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 28 februari 2010

Boris van der Ham bezoekt Woerden

Tweede kamerlid voor D66 Boris van der Ham, sinds jaar en dag pleitbezorger van het Groene Hart, bezocht zaterdag 27 februari jl. het campagneteam van D66 in de Kruisstraat in Woerden. Hij voerde gesprekken met Woerdenaren over lokale onderwerpen en deelde samen met andere D66-ers flyers uit waarin de hoofdpunten staan van ons programma voor…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 27 februari 2010

Subsidies in Woerden

In het verkiezingsprogramma van D66 Woerden staat dat de begroting van de gemeente nu eens echt op orde moet komen. Dat is een van onze belangrijkste speerpunten. Wij hebben dat concreet gemaakt in een tegenbegroting, waarin we ook de vanzelfsprekendheid van bepaalde subsidies ter discussie te stellen. Die subsidies…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 24 januari 2010

Motie vermindering bouwregels

Het heeft even geduurd maar op donderdag 28 januari a. s wordt een begin gemaakt met de vereenvoudiging van de bouwregels. In de raad wordt dan een motie behandeld waarin wordt voorgesteld de bouwregels te versoepelen waardoor bouwtijd en kosten gereduceerd worden. Vooral de zogenaamde Woonkeur regels zijn zo gedetailleerd en kostenverhogend en een ware…

Bekijk nieuwsbericht