Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 24 september 2010

Alicja Verhagen nieuwe fractie-assistent

De D66-fractie heeft een nieuwe fractie-assistent en het is een meisje. Zoiets zou Hans van Mierlo hebben gezegd. Op 23 september, tijdens de eerste raadsvergadering na het zomerreces, is zij beëdigd: Alicja Verhagen. Alicja, fijn dat je ons nu ook officieel mag helpen. We wensen je heel veel plezier en succes in je fractie-assistentschap! <?xml:namespace…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 25 juni 2010

D66 doet oproep aan ondernemerskring Woerden

De informatieavond over revitalisering van bedrijventerreinen van 10 juni was een groot succes. Het enthousiasme van politici én ondernemers was voelbaar. Ondernemerskring Woerden (OKW) leek de uitzondering te zijn die avond. Reden voor D66 Woerden om OKW op te roepen niet meer terug te kijken naar wat een bedrijventerrein in de polder Bijleveld had moeten worden,…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 11 juni 2010

Revitalisering leeft!

Op initiatief van D66 vond op 10 juni een informatieavond plaats over revitalisering van bedrijventerreinen. Met revitalisering wordt bedoeld dat bedrijventerreinen weer leefbaar worden gemaakt door opknappen, herinrichten en verandering van functies. Dat revitalisering leeft bewees de opkomst: de raadszaal zat helemaal vol met raadsleden, ondernemers vertegenwoordigers van ondernemersverenigingen, de FNV en een enkele geïnteresseerde…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 28 mei 2010

Kandidaat Tweede Kamer bezoekt Woerden

Op vrijdag 28 mei komt D66 kandidaat voor de Tweede Kamer André Hoogendijk naar het verkiezingsdebat in zalencentrum Concordia. De bijeenkomst is georganiseerd door de FNV en zal gaan over landelijke thema's, zoals bezuinigingen, en de effecten daarvan op de lokale politiek. D66 Woerden is verheugd om oud-Woerdenaar André Hoogendijk te kunnen verwelkomen. …

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 18 mei 2010

Bob Duindam geïnstalleerd als wethouder

Vandaag 17 mei is tijdens een extra raadsvergadering Bob Duindam geïnstalleerd als wethouder voor D66 in het College van BenW in de gemeente Woerden. Ook de wethouders Martin Schreurs (VVD), Loes Ypma (Progressief Woerden) en Titia Cnossen (ChristenUnie-SGP) zijn geïnstalleerd. Als D66 Woerden zijn wij trots…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 15 mei 2010

D66 Woerden stemt in met coalitieakkoord

Op de Algemene Leden Vergadering van 11 mei jl. is het coalitieakkoord dat door het bestuur is voorgelegd, unaniem goedgekeurd. Wij danken de aanwezige leden voor hun inbreng. In het bijzonder dank voor de onderhandelaars Jaap van der Does en Bob Duindam (en Heerd Jan Hoogeveen als plaatsvervanger), voor hun geweldige inzet tijdens de…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 7 mei 2010
Coalitieakkoord!

Coalitieakkoord!

Op woensdag 6 mei is D66 Woerden samen met de beoogde coalitiepartijen VVD, Progressief Woerden, en ChristenUnie/SGP het concept coalitieakkoord 'Kiezen voor Perspectief' overeengekomen. Dank aan iedereen die heeft meegewerkt aan de totstandkoming hiervan. Wij zijn blij met dit akkoord omdat D66 Woerden daarin voldoende punten vindt voor een sociaal-liberaal beleid in de komende…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 30 april 2010

bij de start van nieuwe collegeonderhandelingen

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> …en zo gaat D66 Woerden een nieuwe ronde onderhandelingen in. In de gang van zaken na de verkiezingen zijn her en der wel wat elementen van een doorsnee soapserie te herkennen. Ik loop er een paar langs, aan de hand waarvan u een beeld krijgt van wat…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 21 maart 2010

Wrijving doet glanzen

Een van mijn managers, een aantal werkgevers geleden, had de onuitstaanbare neiging om op de juiste momenten de meest platgeslagen management-speak uit te kramen. Twee van zijn favorieten: “Bij tegenwind gaat de vlieger het hoogst”, en “wrijving doet glanzen”. Ja, daar konden we het dan weer mee doen. Het mooie en het vreselijke van dit…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 12 maart 2010

Installatie nieuwe raadsleden

Vandaag zijn vier D66 leden geinstalleerd als leden van de gemeenteraad. Jaap van der Does, Heerd jan Hoogeveen, Barbara Ansink en George Becht zullen D66 Woerden in de komende raadsperiode vertegenwoordigen. Veel succes!

Bekijk nieuwsbericht