Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 17 januari 2010

D66: NEE! tegen onnodige verhoging van de OZB

Na de commissievergaderingen van vorige week overheerst een gerustgestelde toon in de kranten: de bezuinigingen op het Klooster en op diverse andere belangrijke zaken lijken van de baan. Dat is terecht. Maar let op: er is nog steeds geen reden voor vertrouwen in een goede uitkomst. De fracties van Progressief Woerden en het CDA lijken…

Bekijk nieuwsbericht

Motie VVD en D66 tav bezuinigingen

Zoals u wellicht uit de media vernomen heeft is er in Woerden veel commotie ontstaan over het voornemen van het College om belangrijke basisvoorzieningen zoals Muziekcenttrum Het Klooster in Woerden, de bibliotheek in Harmelen, het zwembad in Harmelen te sluiten of te privatiseren en de westelijke randweg in Woeren te schrappen.D66 heeft dit getypeerd als…

Bekijk nieuwsbericht

Uitslag Europese verkiezingen (Woerden)

De verkiezingen op 4 juni 2009 voor het Europees Parlement zijn ook in Woerden voor D66 uitstekend verlopen.De scores zijn als volgt;    Partij    Uitslag1.    CDA    24.9 %2.    PVV    14.1 %3.    CU/SGP    12.0 %4.    VVD    11.7 %5.    D66    11.6 %6.    PvdA    8.9 %7.    Groen Links    7.7.%8.    SP    4.5 %9.    PvdD    2.5 %    Overigen    2.1 %Als je…

Bekijk nieuwsbericht

Wat vind het publiek van de bezuinigingen?

Resultaten van de gesprekken met centrumbezoekers op zaterdag 30 mei 2009.Afgelopen zaterdag 30 mei heeft de D66 fractie in het centrum van Woerden gesprekken gevoerd met talloze passanten. Daarbij is ook een vragenlijst gehanteerd waarop vragen over de meest in het oog springende bezuinigingsvoorstellen van het College van B en W.De bevraagde bezuinigings onderwerpen waren;…

Bekijk nieuwsbericht

Is dit College het spoor bijster?

Het college van Burgemeester en Wethouders maakte afgelopen woensdag bekend dat er extreem moet worden bezuinigd. Het voorgestelde pakket bezuinigingen kan alleen als paniekvoetbal worden bestempeld. Nog verleden jaar werd er 2 miljoen uit de reserve gehaald om allerlei leuke dingen mee te doen. D66 heeft dat toen een cosmetische begroting genoemd.Ik heb thuis altijd…

Bekijk nieuwsbericht

Visie D66 op Structuurvisie 2015-2030

Toen de structuurvisie 2015-2030 naar buiten kwam was ik behoorlijk verrast. Deze Visie geeft in grote lijnen aan hoe Groot Woerden zich in de komende 25 jaar zal ontwikkelen. Veel inwoners en de leden van de Gemeenteraad hebben bij de ontwikkeling van deze Visie in- en meegesproken. Bij de presentatie van het concept Visie kreeg…

Bekijk nieuwsbericht

Voorjaarsoverleg: behandeling begroting 2010

Gisteravond is een eerste begin gemaakt met de contouren vast te stellen voor de begroting van 2010. Het overleg hierover wordt enigszins beheerst door de dreigende financiele situatie van onze gemeente, t.w. minder inkomsten via het Rijk en ook minder inkomsten door b.v. minder uitgiftes van kavels grond, minder bouwleges etc. Het ging gisteravond om…

Bekijk nieuwsbericht

Onderzoek dossier Radix en Veerman

De fracties van D66 en Christen Unie zijn zeer ontstemd over de gang van zaken bij de afhandeling van bouwaanvragen in zijn algemeen, en in het bijzonder naar het afblazen van een project van bouwbedrijf van Radix en Veerman in Snel en Polanen (27 appartementen aan de Spaaklaan). Dit project won een prijsvraag met het…

Bekijk nieuwsbericht