Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 14 maart 2016 donderdag 18 februari 2016 woensdag 17 februari 2016
Krijgen Woerdenaren de thuiszorg die zij willen? Ruud Niewold

Krijgen Woerdenaren de thuiszorg die zij willen?

In het Economie katern van het NRC van zaterdag 13 februari jongstleden stond het artikel ‘De beknibbelaars op zorg in beeld’. Dat artikel gaat in op het naderende faillissement van marktleider in de thuiszorg: TSN. Volgens het artikel betaalt een aantal gemeenten structureel te weinig voor thuiszorg waardoor de organisatie niet levensvatbaar is. Buurtzorg wil dat een nieuw…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 12 februari 2016 maandag 25 januari 2016
D66 Woerden blij met conclusies en aanbevelingen rapport Privacy Ruud Niewold

D66 Woerden blij met conclusies en aanbevelingen rapport Privacy

Heldere visie en goede ambities. Uitvoering en rapportage kan nog beter. Woerden is op de goede weg aangaande het privacybeleid bij de decentralisaties. Dat concludeert de rekenkamercommissie in haar rapport ‘In eigen regie’ waarin werd onderzocht of de privacy van bewoners in het beleid voldoende aandacht krijgt. Privacy is voor D66 een belangrijk thema;…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 23 januari 2016
Vacature wethouder D66 Woerden

Vacature wethouder D66 Woerden

D66 Woerden zoekt een verbindende wethouder die op inspirerende wijze het prachtige Woerden verder wil helpen ontwikkelen, het gemiddelde voorbij. In deze profielschets wordt eerst een beeld geschetst van Woerden en de politieke situatie, daarna wordt ingegaan op het profiel van de wethouder. Woerden Voor wie Woerden nog niet…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 15 januari 2016
Waarborg privacy ook in de praktijk WoerdenWijzer

Waarborg privacy ook in de praktijk

D66 Woerden heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de manier waarop inwoners informatie moeten delen met WoerdenWijzer. Gebleken is dat inwoners allerlei privacy-gevoelige informatie naar een algemeen e-mailadres van WoerdenWijzer moeten sturen. D66-fractievoorzitter Heerd Jan Hoogeveen: “Het uitgangspunt van het college is dat inwoners zelf eigenaar zijn…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 9 januari 2016 donderdag 17 december 2015
Vertrek wethouder Duindam

Vertrek wethouder Duindam

Fractie en bestuur van D66 Woerden hebben met respect kennisgenomen van het besluit van wethouder Duindam om terug te treden. Vanuit het vertrouwen van fractie en bestuur in de wethouder, is de afgelopen periode intensief overleg met hem gevoerd over de situatie die was ontstaan in het Gemboxx-dossier. Bestuur, wethouder en fractie waren het met…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 21 november 2015
Bezoek Zwerfafvalcongres

Bezoek Zwerfafvalcongres

Veel mensen vinden (terecht) dat het tegengaan van zwerfafval een prioriteit zou moeten zijn van de gemeente en van inwoners. D66 Woerden leek het dan ook goed om wat inspiratie op te doen tijdens het Landelijk Zwerfafvalcongres afgelopen woensdag in de Jaarbeurs. Tijdens presentaties, demonstraties en verschillende workshops werden ervaringen uitgewisseld. Graag delen we een aantal leuke…

Bekijk nieuwsbericht