Steun ons en help Nederland vooruit

Birgitte van Hoesel

Raadslid

Woerden

Wij leven in een mooi land in het mooie Woerden, dankzij de inzet en keuzes van voorgaande generaties. Ik ben ze daar dankbaar voor. Ik wil graag dat ook volgende generaties blij worden van ons. Daar wil ik me graag vanuit D66 voor inzetten. Ik zie dat de basis daarvoor ligt in een Woerdense samenleving waar mensen zich geborgen voelen en zo in hun kracht blijven en ook daarin kunnen groeien. Geborgenheid door goed wonen in een duurzame en veilige leefomgeving, waar ieder er toe doet en waar we kansen creëren en aanbieden. Een gevarieerd aanbod aan werk, breed en goed onderwijs en een duurzaam financieel gezonde gemeente-exploitatie horen daar als vanzelfsprekend bij. Evenals respect hebben voor elkaar en aandacht geven aan hen die een steuntje in de rug nodig hebben. Een Woerden met een thuisgevoel voor iedere generatie, daar ga ik met ambitie aan werken.

“De toekomst maken we nu!”

Ik woon 30 jaar in Woerden en ben actief geweest in diverse bestuurlijke rollen zoals o.a. het schoolbestuur en het kerkbestuur. Vanuit mijn werk heb ik ervaring in de zorg, het bedrijfsleven en in de volkshuisvesting. Als technisch bedrijfskundige analyseer ik situaties en breng ik verbinding tussen de verschillende aandachtsvelden en mensen om te komen tot haalbare en gedragen oplossingen om te realiseren.

Ik kies voor D66 omdat ik mij verbonden voel met de D66 richtingwijzers: streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving, vertrouw op de eigen kracht van mensen, beloon prestaties en deel de welvaart.

Portefeuilles:

 • Jeugdzorg / transitie Jeugdzorg
 • Sociale zaken / Participatiewet
 • Samenhang Sociaal Domein
 • Volksgezondheid
 • Welzijn / WMO
 • Minderhedenbeleid/Iedereen doet mee
 • Integrale toegang sociaal domein
 • Sociale wijkteams / makelaars
 • ICT / Automatisering
 • Regionale samenwerking
 • Burgerzaken en communicatie
 • Personeel & Organisatie (incl. dienstverlening)
 • Bestuurlijke en juridische zaken
 • Grondbeleid
 • Grondbedrijf
 • Financiën
Meer van Birgitte van Hoesel
De toekomst maken we NU!
- Birgitte van Hoesel