Steun ons en help Nederland vooruit

Uitgaan van je eigen kracht, zonder de aandacht voor je omgeving te verliezen.’ Dat heb ik van huis uit al meegekregen. Dit herken ik in het sociaal liberale gedachtegoed van D66. Ik ervaar iedere keer weer dat deze uitgangspunten mij ‘thuis’ doen voelen binnen onze club.

Woerden zit in mijn ‘groene’ hart! Het raadslidmaatschap biedt mij de ruimte om een tastbare bijdrage te leveren aan vraagstukken die zich in onze leefomgeving aandienen. Ik kijk graag uit ‘mijn raam’ om de realiteit en consequenties van de politiek gemaakte keuzes te zien en te ervaren.

De komende jaren komt nog meer verantwoordelijkheid voor welzijn, zorg en werk en inkomen in handen van de lokale overheid. Een complex proces waarbij het risico op de loer ligt dat de menselijke maat verloren gaat. Burgers en maatschappelijke organisaties geven mij veel input en de bevestiging dat wij door moeten gaan met de koers van verandering die wij sinds 2010 hebben ingezet. Een ‘sociale’ overheid die naast haar burgers staat, eigen initiatief ondersteunt en een vangnet biedt voor hen die het niet zelf redden. Deze visie en de innovatiekracht van D66 moeten zichtbaar blijven en daar zet ik mijn kennis en ervaring, vanuit politiek en werk, graag voor in.

“Een ‘sociale’ overheid die naast haar burgers staat, eigen initiatief ondersteunt en een vangnet biedt voor hen die het niet zelf redden.”

Ik ben getrouwd met Pien en wij wonen met veel plezier op de Rijnkade in Woerden. Naast mijn raadslidmaatschap ben ik ondernemer met een bedrijf binnen het werkveld van Arbo, verzuim en re-integratie en een bedrijf dat zich richt op het geven van advies op het gebied van personeelsbeleid.

Tevens ben ik bestuurslid van het Burgercomité Ontwikkelingssamenwerking Woerden / Millenniumplatform. Opgericht in 1987 met als doel mee te werken aan de bestrijding van armoede in de derde wereld, dit in nauwe samenwerking met het Bürgerkomitee Entwicklungszusammenarbeit uit Steinhagen, de Duitse partnergemeente van Woerden.

Daarnaast ben ik geboeid door het maken van wijn. Ieder jaar genieten wij van een huiswijn van eigen druiven en een port van bramen uit de omgeving van Woerden. Je vindt ons vaak op ons kajuitbootje waarin wij genieten van de prachtige omgeving in en om Woerden.

Portefeuilles:
Werk & Inkomen
Onderwijs
Economische zaken
Evenementen

Wijken/kernen:
Bomen en Bloemenbuurt

Commissie Welzijn

Meer van George Becht