Steun ons en help Nederland vooruit

Hans Haring

Wethouder/kandidaat

Woerden

In mijn studententijd, alweer ruim 30 jaar geleden, ben ik lid geworden van D66, en meteen fanatiek congressen bezocht. Een aantal jaren ben ik ook voor D66 actief geworden. Waarom?  Ik ben D66-er zoals beschreven is in een van de verkiezingsprogramma’s: Een houding van mensen, mensen die “meedoen” en zich betrokken voelen bij de publieke zaak, die het democratisch denken uitbreiden tot aandacht voor de mening van anderen, en tot inlevingsvermogen in de situatie van anderen maar hun eigen mening niet onder stoelen of banken steken.

Dit is een combinatie van idealisme en pragmatisch zijn. Idealen die vooral liggen in het vertrouwen dat mensen zichzelf verder kunnen ontwikkelen. En ook dat het waar het nodig is we anderen ondersteunen. Ik voel me dan ook sociaal-liberaal. Maar ook pragmatisch: luisteren naar mensen, zien wat haalbaar en mogelijk is, zonder dogmatisch te zijn. En daarmee dan draagvlak te creëren.

“Een combinatie van idealisme en pragmatisch zijn. Én het ideaal van de sociaal-liberaal, én pragmatisch zijn door te luisteren naar de mensen en je in te leven in de situatie van anderen en daarmee draagvlak creeren. “

Met deze combinatie van idealisme en pragmatisme heb ik mij de afgelopen jaren ingezet voor D66 in Zoetermeer: eerst als raads- en commissielid, en van 2010 tot 2014 als wethouder.

En nu de stap naar Woerden, waar ik als wethouder de mooie portefeuille jeugd, financiën, onderwijs, economie en cultuur heb. Een portefeuille waar ik op de meeste onderdelen ervaring mee heb, en waar ik met veel plezier en enthousiasme de komende jaren vooruitgang en innovatie op wil realiseren.

Mijn eerste ervaring in Woerden was het Groot Woerdens Dictee, dat dit jaar de titel “talenten” had. Die talenten willen we verder ontwikkelen: onderwijs is essentieel voor de jeugd, en voor de hele samenleving. En de talenten moeten we ook goed beheren: verstandig met geld omgaan, investeren waar het moet, en telkens bezien of met dat geld nog steeds de goede dingen op de goede manier gebeuren.

Ik woon met mijn vrouw José in Zoetermeer: we hebben twee volwassen kinderen die in Delft en Utrecht wonen. Mijn sociale leven zal zich vanaf nu vooral in Woerden gaan afspelen. En als mijn wethouderschap na de verkiezingen in 2018 verlengd wordt, komen wij graag ook in Woerden wonen.

 

 

portefeuille jeugd, financiën, onderwijs, economie en cultuur