Steun ons en help Nederland vooruit

Johan Tamse

Fractieassistent

57 jaar

Woerden

Ik ben Johan Tamse, geboren in 1962 en gehuwd met Anja en samen hebben we 4 volwassen kinderen en zijn we trotse opa en oma. Na een uitstapje naar een andere gemeente kwamen we in 2012 toch weer terug in mijn geboorteplaats. Woerden is de stad die ik herken vanuit mijn jeugd. Een stad tussen de ruimte van het platteland en de dynamiek van de stedelijke omgeving. Een stad van verleden en toekomst. Waar het uitmaakt wat je doet of nalaat.

“In Woerden helpen we elkaar. Dat is pas inclusie.”

Na mijn terugkomst in Woerden heb ik twee jaar als fractievolger meegelopen met de fractie van D66. Deze periode heb ik gebruikt om me de Woerdense politiek eigen te maken. Met de verkiezingen in aantocht, stel ik mijzelf kandidaat voor D66. Mijn focus op het verbeteren van de leef- en leeromgeving van mensen. Onderwerpen als jeugdzorg, gezondheidszorg, cultuur, onderwijs en onze oudere inwoners liggen mij aan het hart. Ik wil een verbinding maken tussen de zorg, onderwijs en werk. Dit omdat onze inwoners geen drempels maar ondersteuning nodig hebben en eigen keuzes moeten kunnen maken.

Samen met de fractie van D66 gaan we voor het beste in Woerden en omgeving en daar wil ik graag onderdeel van zijn. Ik geloof sterk in het sociaalliberaal gedachtegoed van D66. Mijn vrijheid om zelf keuzes te maken in het leven vind ik belangrijk. Tegelijk moeten we elkaar helpen en ondersteunen. De D66 richtingwijzers geven dit treffend weer. D66 heeft vertrouwen in de eigen kracht van mensen. We streven naar een duurzame en harmonieuze samenleving.

Fractieassistent commissie Samenleving en Bestuur

Meer van Johan Tamse
In Woerden helpen we elkaar. Dat is pas inclusie.
- Johan Tamse