Steun ons en help Nederland vooruit

René den Elzen

Penningmeester

51 jaar

De samenleving, dat zijn wij allen. Ik vindt het belangrijk om je in te zetten voor de omgeving waar je woont, werkt en of recreëert.  Gezamenlijk zijn we verantwoordelijk voor het welzijn van de inwoners van Woerden, ieder naar eigen draagkracht en kunnen. Belangrijk hierin is dat we niet alleen naar het hier en nu kijken maar ook naar de toekomst. Wat laten we na aan de generatie na ons?

“De D66 speerpunten zijn hierin belangrijk voor mij, duurzaamheid, onderwijs en vrijheid van keuze”

De D66 speerpunten zijn hierin belangrijk voor mij, duurzaamheid, onderwijs en vrijheid van keuze. Duurzaam omgaan met onze omgeving maar ook hoe je met elkaar omgaat, we moeten een leefbare gemeenschap behouden. Onderwijs, dit geeft kracht aan mensen. Met onderwijs bereik je dat mensen zelfredzaam worden en of blijven.

Vrijheid van keuze, we leven gelukkig in een gemeenschap waarin je zelf kan kiezen in levensovertuiging cq levenswijze, of dit nu gebaseerd is op religie of filosofie.
Deze belangrijke zaken vindt je in D66, dat is voor mij de reden om mij in te willen zetten binnen de lokale partij. Binnen D66 verwacht ik mijn deel te kunnen bijdragen om bovenstaande doelen te kunnen bereiken.

Meer van René den Elzen