Steun ons en help Nederland vooruit

In mijn jeugd en studententijd heb ik geleerd vragen te stellen. En proberen te doen wat goed is voor de samenleving. D66 ligt mij na aan het hart omdat zij de zelfdenkende en verantwoordelijke burger ruimte geeft. Een partij die mij en anderen in hun waarde laat. Daardoor krijg ik het gevoel dat ik echte keuzes kan maken. In hele kleine dingen maar ook als het gaat om grote vraagstukken rond leven, ziekte en dood. Geen enkele andere partij geeft mij zoveel vertrouwen.

D66 is voor mij verantwoordelijkheid nemen. Voor mijzelf, mijn gezin en mijn omgeving: het Groene Hart. En breder: D66 hoort bij mij omdat het de partij voor Europa is. Ik ben Europeaan. Brussel is twee uur rijden en voelt als een tweede stad. Hongarije, wat verder weg, een tweede land. Tenslotte is D66 mijn partij omdat zij mij uitdaagt oplossingen te bedenken in situaties waar cynisme en gemakzucht lijkt te overheersen. Denk anders!

“D66 hoort bij mij omdat het de partij voor Europa is. Ik ben Europeaan.”

Ik ben geboren in het oprichtingsjaar van D66. Vader van twee jongens, stiefvader van drie meiden, echtgenoot van Alian, eigenaar van adviesbureau Andersvast.

Ik ben geworteld op Drents-Groningse zandgronden, tussen stad en platteland. Als zoon van twee rasbestuurders in kerk en samenleving, zit gevoel voor dienstbaarheid en rechtvaardigheid in mijn bloed. Ik heb in Groningen gestudeerd: Bibliothecaris, Communicatiekunde en Exportmanagement Midden- en Oost-Europa. Daarna heb ik gewerkt in de energie-sector, onderwijs, bibliotheken, uitgeverijen en ICT. Die brede achtergrond gaf mij de mogelijkheid om als adviseur bij een psychologisch testbureau mensen te adviseren over loopbaanontwikkeling. In het verlengde daarvan, ontwikkel ik nu diensten waar loopbaanontwikkeling, sociale innovatie en communicatie bij elkaar komen.

Woerden is de stad die ik herken vanuit mijn jeugd: tussen de ruimte van het platteland en de dynamiek van de stedelijke omgeving. Een stad van verleden en toekomst. Waar het uitmaakt wat je doet of nalaat.

Binnen onze mooie stad heb ik in de afgelopen jaren als fractie-assistent voor D66 Woerden verantwoordelijkheid genomen binnen onderwijs, welzijn en lokaal ondernemerschap. Bijvoorbeeld door het initiatief te nemen voor de MVO prijs ‘Woerdens Compliment’ , de raadswerkgroep Jeugdzorg, het versterken van cultuurparticipatie en het opkomen voor hoogbegaafd onderwijs.

Als Raadslid focus ik op het verbeteren van de leef- en leeromgeving van mensen: Jeugdzorg, Gezondheidszorg, Wijken, Cultuur en Onderwijs. Ik wil de decentralisaties in de komende jaren gebruiken om de traditionele schotten tussen zorg, onderwijs en werk weg te halen. Omdat onze inwoners geen muren maar ruimte nodig hebben en eigen keuzes moeten kunnen maken. De overheid stuurt, adviseert en helpt waar nodig, op basis van vertrouwen in mensen en organisaties.

Portefeuilles:
Cultuur
Wijken
Volksgezondheid
Jeugdbeleid
WMO
Ouderen- en minderhedenbeleid

Wijken/kernen:
Molenvliet

Commissie Welzijn

Meer van Ruud Niewold