Steun ons en help Nederland vooruit

Lokale politiek gaat veelal over zaken die mensen direct raakt. Het is minder abstract dan de landelijke politiek. Het kan gaan over fysieke zaken als een boom of over een weg, maar ook over zaken die met zorg en welzijn te maken hebben. Als raadslid wil ik een bijdrage leveren aan de zaken die van Woerden een fijne leefomgeving maken.

Als geboren Woerdenaar maak ik al vanaf 1982 deel uit van die fijne leefomgeving. Nadat ik ben opgegroeid in Molenvliet, heb ik een aantal jaren in het Schilderkwartier gewoond en ben ik uiteindelijk beland in het centrum. In die jaren heb ik Woerden vooral positief zien veranderen. De wereld staat niet stil, en Woerden dus ook niet. Meestal zijn die veranderingen positief.

Ik wil me ervoor inzetten dat iedereen die goede jeugd kan hebben die ik ook heb gehad. Dat je kan ravotten in de bomen die om je woning staan, dat je veilig naar je school en sportvereniging kan lopen of fietsen en dat je je als oudere jongere in Woerden kunt vermaken en uiteindelijk een passende woning kunt vinden. En dan niet alleen je eerste woning, maar dat je tot je laatste woning met plezier in Woerden kunt blijven wonen. Met daarbij de voorzieningen die je nodig hebt in de buurt.

“Die geweldige tijd die ik als opgroeiende en volwassen Woerdenaar heb en heb gehad, die gun ik anderen ook”

Veel mensen kunnen hier heel goed zelf voor zorgen. Die hebben de kracht en de vrijheid om hun eigen leven te regisseren. Dat is waar we van uitgaan bij D66; de eigen kracht van mensen. En de mensen bij wie die niet lukt, die helpen we. En daarom zit ik bij D66. We geven mensen de vrijheid om hun eigen leven vorm te geven, en we zorgen voor de mensen bij wie dat niet helemaal lukt.

Portefeuilles:

 • Ruimtelijke Ordening
 • Stedelijke vernieuwing
 • Vastgoed
 • Openbare ruimte (IBOR)
 • Begraven en begraafplaatsen
 • Monumenten en archeologie
 • Milieu en duurzaamheid
 • Afval en reiniging
 • Volkshuisvesting
 • Betaald parkeren / parkeerbeleid
 • City-Marketing/ Stadspromotie
 • Binnenstad
 • Recreatie en toerisme
Meer van Tom Boersma
Die geweldige tijd die ik als opgroeiende en volwassen Woerdenaar heb en heb gehad, die gun ik anderen ook
- Tom Boersma