Steun ons en help Nederland vooruit

Binnenstad

D66 vindt een aantrekkelijk, schoon en veilig stadshart belangrijk. Het draagt bij aan het woongenot van haar inwoners en vormt een belangrijke trekpleister voor recreatie en toerisme. D66 ondersteunt dan ook een gedragen toekomstvisie voor de binnenstad.

Het opnieuw ontwikkelen van de Wagenstraat is daar een voorbeeld van, inclusief een nieuwe plek voor de huidige supermarkt. Andere aandachtsgebieden zijn de huidige inrichting van de Rijnstraat en het gebrek aan fietsvoorzieningen in de binnenstad. Daarnaast stimuleert D66 een autoluwe binnenstad.

D66 onderschrijft de hoofdlijnen van de binnenstadvisies en hanteert deze als toetsingskader bij de verdere uitwerking daarvan.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018