Steun ons en help Nederland vooruit

Bomen

D66 wil het bomenbestand in het buitengebied en de laanbeplantingen in de kernen zo goed mogelijk in stand houden. Daarnaast moet er een actief bomenplantbeleid komen waarbij voor elke nieuwgeboren inwoner van de gemeente een boom wordt geplant.

De gemeente stimuleert de aanleg van groen op het particuliere domein en neemt zelf maatregelen in de publieke ruimte. Hiertoe wordt een groenplan opgesteld en gepubliceerd waar onder andere het bomenbestand in Woerden wordt opgenomen. D66 streeft naar een vergroting van het aantal bomen in de gebouwde omgeving.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018