Steun ons en help Nederland vooruit

Breedtesport

D66 kiest nadrukkelijk voor het stimuleren van sportbeoefening in de breedte. Zo veel mogelijk mensen in beweging, daar zal het beleid op moeten zijn afgestemd. Verder zal de gemeente moeten stimuleren dat ook “nieuwe” sporten een plaats krijgen in het aanbod aan sport.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018