Steun ons en help Nederland vooruit

Bureaucratie

Steeds meer taken en verantwoordelijkheden op het terrein van zorg en welzijn worden overgeheveld naar de gemeenten en daarbij wordt in de financiering een bezuiniging doorgevoerd. Het credo van D66 is hierin: de bedrijfsvoering dient zakelijk te zijn met oog voor de menselijke maat. Ter beheersing van de financiële risico’s is samenwerking ter uitvoering van de gedecentraliseerde taken noodzakelijk. Daarbij dient gewaakt te worden voor afstand tot de burger en bureaucratisering.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018