Steun ons en help Nederland vooruit

Buurtpreventie

D66 geeft de voorkeur aan de aanpak van verloedering en onveilige plekken. De inzet van politiemensen op straat gaat boven cameratoezicht. Met het verbeteren van de leefomgeving wordt het veiligheidsgevoel van inwoners vergroot. Locaties waar men zich onveilig voelt moeten opgeruimd en overzichtelijk worden gemaakt. Personen die overlast verzorgen moeten daarop worden aangesproken en eventueel professioneel worden geholpen. Klachten over de openbare ruimte moeten door de gemeente adequaat worden opgepakt, afgehandeld en teruggekoppeld.

D66 ondersteunt de proef van Nieuwe Wijkambtenaren. We willen hen zo spoedig mogelijk breder inzetten en ervoor zorgen dat ze een opdracht krijgen in samenhang en gezamenlijkheid met de corporatie en Stichting Welzijn. Hun activiteiten moeten zich richten op de sociale veiligheid.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018