Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzaamheid

D66 ziet duurzaamheid niet als een luxeartikel, maar als een noodzakelijke manier om onze gemeente leefbaar te houden voor onszelf en onze (klein) kinderen. Daarom houden we onvoorwaardelijk vast aan de ambitie om in 2030 een klimaatneutrale gemeente te zijn.

De gemeente is niet de enige verantwoordelijke voor de overgang naar een duurzame leefomgeving, maar moet hierin wel inspireren, motiveren, voor cofinanciering zorgen en als opdrachtgever bij aanbestedingen optreden. De gemeente stimuleert de aanleg van groene daken die zorgen voor goede isolatie, minder fijnstof en het vasthouden van regenwater. Ook pleit D66 voor inzamelpunten voor gft-afval bij hoogbouw, bij voorkeur in samenwerking met VvE’s en woningcorporaties.

D66 wil zonnecellen op alle gemeentelijke panden die daarvoor geschikt zijn. Nieuwe woningbouw en renovatie van bestaande huurwoningen gebeurt alleen nog energieneutraal, duurzaam.

Ook moet er meer aandacht komen voor circulair bouwen. Dit moet worden opgenomen in de prestatieafspraken met GroenWest. D66 wil dat wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen door maatregelen te stimuleren die Ieiden tot CO2-absorptie.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018