Steun ons en help Nederland vooruit

Energiebeleid

D66 blijft onverminderd ambitieus op het gebied van een toekomstbestendige, klimaatneutrale energievoorziening. De inspanning die D66 daarvoor in de jaren 2014-2018 heeft gedaan, zetten we door.

Daarvoor wil d66 een aantal concrete maatregelen nemen. Nieuwe woningen worden in Woerden klimaatneutraal gebouwd. D66 wil dat de gemeente de stimulans om bestaande woningen te verduurzamen verder intensiveert.

Ook ziet D66 graag dat de gemeente het oprichten van energiecoöperaties op wijk- en buurtniveau stimuleert. Verduurzaming werkt immers het beste als burgers het zélf willen en organiseren. D66 zal het initiatief nemen om te komen tot een Woerdens energieakkoord met vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven, burgers en overheid. Dat akkoord bevat concrete uitspraken over ieders bijdrage aan een klimaatneutrale, toekomstbestendige energievoorziening, zonder gebruik van aardgas.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018