Steun ons en help Nederland vooruit

Financiën

De afgelopen jaren heeft D66 zich sterk gemaakt voor een gezonde financiële huishouding. Daar zijn we in geslaagd: we hebben een begroting die op orde is met voldoende weerstand om tegenvallers op te vangen. Deze lijn willen we voortzetten. Gemeentefinanciën moeten duurzaam en houdbaar zijn. D66 wil een realistisch bestuur voor Woerden en vasthouden aan onze transparante en gezonde financiële positie. D66 zal zich blijven inzetten voor het vinden van een balans tussen een zakelijke bedrijfsvoering en het bewaken van de menselijke maat. Daarnaast vinden we het vanzelfsprekend om welvaart met elkaar te delen.

Een lastenverzwaring voor inwoners vindt alleen plaats als dat noodzakelijk is voor de verdere innovatieve verduurzaming van onze gemeente, energievoorzieningen en/of onderwijsverbeteringen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018