Steun ons en help Nederland vooruit

Gemeentelijke diensten

D66 vindt dat de gemeentelijke diensten zelf ook concrete milieudoelstellingen opgelegd moeten krijgen. Daarbij moet in elke geval gedacht worden aan milieuvriendelijke onkruidbestrijding en bermbeheer. Ook terugdringen van afval en zwerfvuil moet een kernpunt in de afspraken met de diensten zijn.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018