Steun ons en help Nederland vooruit

Groen in de wijk

Iedere inwoner van onze gemeente heeft recht op een gezonde, groene en veilige leefomgeving. Inwoners krijgen de ruimte om mee te denken over de inrichting van hun wijk. De gemeente stelt zich hierin flexibel op, maar let er wel op dat wijken leefbaar blijven. Leefbaar betekent voor

D66 onder andere voldoende groen in de wijken. Groen in de wijk zorgt voor biodiversiteit en gaat de negatieve effecten van de toenemende hitte en regenbuien tegen. De gemeente stimuleert de aanleg van groen op het particuliere domein en neemt zelf maatregelen in de publieke ruimte. Hiertoe wordt een groenplan opgesteld en gepubliceerd waar onder andere het bomenbestand in Woerden wordt opgenomen. D66 streeft naar een vergroting van het aantal bomen in de gebouwde omgeving.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018