Steun ons en help Nederland vooruit

Groene Hart

D66 zoekt de balans tussen de bescherming van het Groene Hart en de ontwikkeling van een gezonde economie en leefbare kernen.

D66 benadrukt dat de voorwaarden die aan schuifruimte voor bedrijfsterreinen worden gesteld strikt moeten worden nageleefd. De schuifruimte die tijdens de komende raadsperiode wordt aangewezen en die onderdeel is van het convenant bedrijventerreinen, is de laatste groene ruimte die als bedrijfsterrein wordt aangewend.

De agrarische sector zorgt voor een belangrijk deel voor het onderhoud van de natuur in ons Groene Hart en daarmee is het de verantwoordelijkheid van de gemeente om hen goed te faciliteren.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018