Steun ons en help Nederland vooruit

Groene leges

De gemeente introduceert ‘Groene leges’ waarbij voor gebouwen die aan nog te bepalen duurzame eisen voldoen de leges worden verminderd of kwijtgescholden. Straatverlichting moet zo snel mogelijk worden vervangen door milieuvriendelijkere varianten als ledverlichting, duurzaam opgewekte energie (door middel van bijvoorbeeld een zonnecellen op de armatuur) en/of benaderingssensoren waarbij licht wordt gedimd als er niemand in de buurt is.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018