Steun ons en help Nederland vooruit

Integrale hulp

In het kader van integrale hulp en ondersteuning wil D66 ook inzetten op het realiseren van doorlopende voorzieningen voor kinderen van nul tot twaalf jaar zodat er een doorgaande leer-, zorg- en ontwikkelingslijn is. In het verlengde daarvan wil D66 ook goede aansluiting van onderwijs en jeugdhulp. Daarom wil D66 naast bovenstaande vooral ook méér inzetten op een breed preventiebeleid om de toegang naar de jeugdzorg op latere leeftijd onnodig te maken.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018