Steun ons en help Nederland vooruit

Jeugdparticipatie

D66 wil met de gemeente jongeren bereiken door aan te sluiten bij de tijdgeest, door stelselmatig op online media (Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram etc.) aanwezig te zijn. Zo kunnen we jongeren erbij betrekken en nauwe samenwerking zoeken met de netwerken waarin jongeren zich begeven.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018