Steun ons en help Nederland vooruit

Jeugdzorg

Een proef op middelbare scholen waarin de zorg toegankelijker was binnen de school, heeft zeer goed uitgepakt. De vroege signalering door professionals en de lage drempel voor de hulpvragenden, hebben ervoor gezorgd dat er in een veel vroeger stadium actie is ondernomen. D66 wil deze proef nu tot structureel beleid maken.

Op initiatief van D66 krijgt de huisarts nu ondersteuning van een praktijkondersteuner. Dit initiatief moet verder worden uitgebreid, zodat de verwijzing naar zorg nog beter en effici├źnter wordt. D66 wil het aandeel specialistische jeugdhulp verminderen en dus afschalen naar nulde- en eerstelijnszorg. Wachten op de juiste zorg maakt de kwetsbaarheid van het kind groter en verkleint een eerlijke kans op een goede ontwikkeling.

Als er zorg en ondersteuning nodig is, staat kwaliteit bij D66 hoog in het vaandel. Daarom wil D66 een integrale benadering van de hulp bevorderen en daarbij uitgaan van wat er in de leefwereld van de jongere mogelijk en nodig is. De jongere mag niet de dupe worden van wettelijke kaders en falende afspraken van de (lokale) overheid en voorzieningen. Als een van de speerpunten wil D66 bijvoorbeeld fors inzetten op de continuïteit van zorg als jongeren achttien worden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018