Steun ons en help Nederland vooruit

Kernen

Het ruimtelijk beleid voor de kernen Harmelen, Kamerik, Zegveld en Kanis dient zich te richten op versterking van lokale bedrijvigheid, levendigheid en handhaving van het voorzieningenniveau en het eigen karakter. Voor het behoud van voorzieningen moet niet standaard worden ingezet op voortgaande structurele uitbreiding van de kernen door woningbouw. Volgens D66 moet vooral de kracht van de plaatselijke gemeenschap voor het ontwikkelen en zelf realiseren van creatieve oplossingen centraal worden gesteld. D66 zoekt de balans tussen de bescherming van het Groene Hart en de ontwikkeling van een gezonde economie en leefbare kernen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018