Steun ons en help Nederland vooruit

Ondernemen

De Ondernemersvisie Woerden 2030 schetst een beeld van de toekomstige ontwikkelingen en de keuzes die de gemeente moet maken. De visie is een inspiratiekader voor nadere uitwerking. Het document dekt zeker niet het totale veld van relevante thema’s, maar wel de meest urgente uit het oogpunt van ondernemend Woerden.

In de ondernemersvisie worden drie koerslijnen onderscheiden:

  • Recreatieve kern van het Groene Hart,
  • aantrekkelijke woonstad,
  • vitale werklocaties.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018