Steun ons en help Nederland vooruit

Privacy

Digitalisering roept ook vragen op rondom privacy. Waarvoor worden gegevens die burgers verstrekken gebruikt? D66 zal sterk toezien op het gebruik van gegevens waarvoor ze zijn bedoeld. D66 streeft ernaar om de gemeente Woerden snel klaar te maken voor de nieuwe wettelijke eisen op dat gebied (Europese privacy verordening).

Laatst gewijzigd op 22 november 2018