Steun ons en help Nederland vooruit

Veiligheid

Woerden is een relatief veilige gemeente in het Groene Hart en daar mogen we trots op zijn. D66 is ervan overtuigd dat het stimuleren van goed gedrag een betere aanpak is dan het straffen van slecht gedrag. Preventie geniet dan ook de voorkeur als het gaat om de bestrijding van criminaliteit en overlast. Uiteraard moet bij meldingen en aangiftes van strafbare feiten worden gehandhaafd.

Veiligheidsvraagstukken en -problemen kunnen niet alleen door politie en BOA’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaren) worden opgelost. Ook inwoners, bedrijven, organisaties en verenigingen kunnen én willen hun steentje bijdragen. D66 steunt initiatieven zoals Burgernet en WhatsApp.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018