Steun ons en help Nederland vooruit

Verkeer

Woerden is goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer. Om die reden is het een aantrekkelijke vestigingsstad voor mensen en bedrijven. D66 wil dat dit zo blijft! De vastgestelde Verkeersvisie 2030 – opgesteld door inwoners, ondernemers van Woerden en andere belanghebbenden – sluit daar naadloos op aan en wordt door ons omarmd.

  • Aanvullend hanteert D66 de volgende uitgangspunten ten aanzien van verkeer:
  • Binnen de kernen staan fietsers, voetgangers en OV-gebruikers op de eerste plaats.
  • Geef de ruimte in de straat terug aan haar inwoners en gebruikers.
  • Waarborg comfortabel openbaar vervoer, bereikbaar voor iedereen.
  • Werk aan schone, efficiënte vervoersbewegingen in/naar Woerden én Woerden uit.
  • Voorkom onnodig verkeer via slimme en veilige ruimtelijke ordening.
  • Scholen moeten sneller en veiliger per fiets dan per auto bereikbaar zijn.

De uitslag van het onderzoek naar de noodzaak van de Westelijke Randweg zullen we afzetten tegen de Verkeersvisie 2030 en bovengenoemde uitgangspunten.

Daarnaast stimuleert D66 een autoluwe binnenstad.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018