Steun ons en help Nederland vooruit

Werk en inkomen

D66 wil ondersteuning voor mensen die niet op eigen kracht kunnen meekomen in de samenleving. D66 zet zich in voor taalontwikkeling om een betere aansluiting op de arbeidsmarkt te realiseren.

D66 gelooft in het belonen naar prestaties. In dat kader ziet D66 de komende jaren een belangrijke schakel in Ferm Werk die, in samenwerking met de gemeente, partners en werkgevers, streeft naar een maximale uitstroom van mensen in de bijstand, het minimaliseren van de instroom door vroegtijdige interventie, alsmede het mee kunnen doen aan de maatschappij (participatie)

D66 gelooft in maatwerk, wat bijdraagt aan de zelfontplooiing van alle Woerdenaren. De kracht zit in de mens zelf. De gemeente, Ferm Werk en partners zoals zorgpartijen dienen hierin op alle mogelijke manieren te faciliteren. Daarnaast spant D66 zich in voor meer uren taalonderwijs voor statushouders in onze gemeente.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018