Steun ons en help Nederland vooruit

Woningbouw

D66 zet in op het voortvarend oppakken van de reeds bestaande woningbouwplanning waardoor er tot 2020 minimaal 1000 nieuwe woningen in de gemeente worden gebouwd. Daardoor zullen de wachtlijsten voor een sociale huurwoning korter worden. De bestaande woningvoorraad wordt verduurzaamd. Met de woningcorporatie gemaakte afspraken hierover worden nageleefd en waar mogelijk aangescherpt. Particulieren én verhurende eigenaren van panden worden gestimuleerd tot het verduurzamen van hun woningen en actief geïnformeerd over de mogelijkheden daartoe.

Ook moet er meer aandacht komen voor circulair bouwen. Dit moet worden opgenomen in de prestatieafspraken met GroenWest.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018