Steun ons en help Nederland vooruit

Zorg en Welzijn

De gemeente dient ondersteuning te bieden om overbelasting van de mantelzorger te voorkomen. Denk hierbij aan voorlichting/informatie over dementie, respijtzorg, tijdelijke opvang en persoonlijke en individuele begeleiding thuis. Sociale wijkteams dienen deze bagage te hebben dan wel te verwijzen naar de expert op dit gebied. Daarnaast ligt er ook een verantwoordelijkheid voor de gemeente om de zorg en begeleiding niet onnodig duur en complex te maken. D66 wil cofinanciering om te zorgen dat er innovatieve oplossingen komen ten behoeve van zorg en inclusie.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018