Steun ons en help Nederland vooruit

Economie & Ondernemen

Meer kansen voor ondernemers en burgers.

Ruimte, verkeer & veiligheid

Een samenhangende visie op openbaar vervoer, autoverkeer en fietsgebruik is noodzakelijk.

Duurzaamheid & Milieu

Investeren in duurzaamheid en milieu is noodzakelijk voor het welzijn en de gezondheid van ons en onze kinderen.

Zorg & Welzijn

D66 Woerden zet zich in voor de borging van de kwaliteit van de zorg.

Sport & Cultuur

Een divers aanbod van sport en cultuur is belangrijk voor een gezonde en levendige samenleving.

Onderwijs

Goed en passend onderwijs is noodzakelijk opdat alle kinderen en jongeren zich kunnen ontplooien tot betrokken en zelfredzame burgers.