Steun ons en help Nederland vooruit

Financiën, Economie & Ondernemen

Wij staan voor duurzame en houdbare gemeentefinanciën. We stimuleren lokale economie en zorgen voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat.

Duurzaamheid & Milieu

Duurzaamheid is geen luxeartikel, maar een noodzakelijke manier om onze gemeente leefbaar te houden voor onszelf en onze (klein) kinderen.

Onderwijs & Jeugd

Voor D66 is de stip op de horizon: een onderwijsfonds door middel van cofinanciering voor basisscholen.

Zorg, Welzijn & Inkomen

D66 is van mening dat de bereikbaarheid van acute zorg voor de inwoners moet voldoen aan de normen die daarvoor zijn gesteld.

Openbare ruimte

D66 zoekt de balans tussen de bescherming van het Groene Hart en de ontwikkeling van een gezonde economie en leefbare kernen.

Openbare orde & Veiligheid

D66 is ervan overtuigd dat het stimuleren van goed gedrag een betere aanpak is dan het straffen van slecht gedrag.

Sport, Recreatie & Cultuur

D66 kiest nadrukkelijk voor het stimuleren van sportbeoefening in de breedte. Zo veel mogelijk mensen in beweging, daar zal het beleid op moeten zijn afgestemd.

Verkeer

Binnen de kernen staan fietsers, voetgangers en OV-gebruikers op de eerste plaats.