Steun ons en help Nederland vooruit

Alle kinderen een kansrijke start!

In het kader van kansengelijkheid gaan we alle kinderen die een steun in de rug nodig hebben meer en vooral proactief ondersteunen, om te voorkomen dat zij de rest van hun leven de effecten van een slechte start ondervinden

Inventief grondgebruik

Wij stimuleren dat niet economisch rendabele agrarische grond wordt getransformeerd naar een situatie met meer: - biodiversiteit en groen (CO2-absorptie) - biologische en duurzame landbouw - energieopwekking en - gebruik van dezelfde schaarse grond voor meerdere doelen waaronder recreatie en mogelijk ook kleinschalige woningbouw met in achtneming van de ‘ruimte-voorruimte regeling

Hart en ziel voor klimaat!

Hart en ziel voor klimaat!

Cultuur geeft het leven kleur!

Cultuur geeft het leven kleur!

Sport voor iedereen én dichtbij

Sport voor iedereen én dichtbij

De gemeente staat naast je, niét tegenover je!

De gemeente staat naast je, niét tegenover je!

Onze kinderen laten we NIET vallen

Jeugdzorg en dan vooral de gecompliceerde zorg staat onder druk.

IEDERÉÉN een huis!

Voldoende betaalbare woningen is een van de grote uitdagingen waar Woerden voor staat

Woerden nóg fijnere fietsgemeente!

Bij die groei kiezen wij in eerste instantie voor goede bereikbaarheid en stimuleren en ondersteunen OV- en fietsgebruik zoveel mogelijk.

Weten wat werkt!

In Woerden moet iedereen mee kunnen doen, ook als het even tegenzit. Dit ondersteunen en faciliteren we.