Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Alle kinderen een kansrijke start!

In het kader van kansengelijkheid gaan we alle kinderen die een steun in de rug nodig hebben meer en vooral proactief ondersteunen, om te voorkomen dat zij de rest van hun leven de effecten van een slechte start ondervinden. Daarbij hebben we speciale aandacht voor- en vroegschoolse educatie voor alle kinderen. Waar mogelijk behouden we speciaal en passend onderwijs in onze gemeente.

Verdieping:
Kansengelijkheid gaat niet vanzelf. We vinden het belangrijk dat kinderen vanaf de start van hun leven alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen en uit het leven te halen wat erin zit. Steeds duidelijker wordt hoezeer de omstandigheden waarin kinderen opgroeien bepalend zijn voor het verdere verloop van hun leven. Natuurlijk kan een overheid, en zeker een gemeentelijke overheid, niet alle problemen oplossen, maar wij vinden wel dat we er zoveel mogelijk voor kinderen moeten zijn. Samen met scholen en andere organisaties die veel contact hebben met kinderen in lastige situaties, kijken we op welke wijze we kunnen ondersteunen. Kinderen die opgroeien in armoede (bijvoorbeeld omdat hun ouders in de schuldhulpverlening zitten) of sociale onrust, krijgen wat ons betreft proactief aandacht en meer ondersteuning. Een goede start van het leven begint al op heel jonge leeftijd. Daarom richten we de ondersteuning ook op de baby’s en kinderen die nog niet naar school gaan. Dankzij D66 hebben leerlingen die op een reguliere basisschool niet aan het onderwijsprogramma deel konden nemen, toch binnen de gemeente passend onderwijs kunnen volgen. Dit willen we structureel borgen, zodat deze leerlingen geen energie verliezen aan reisuren en ze in de buurt wonen van hun klas- en schoolgenootjes.

Alle kinderen een kansrijke start!