Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Cultuur geeft het leven kleur!

D66 vindt het van belang dat wordt erkend dat de cultuursector na de pandemie hét bindmiddel voor de samenleving is en essentieel voor het aanjagen van de economie. Niet voor niets heeft D66 zich er succesvol hard voor gemaakt dat de cultuursector is ontzien bij de laatste bezuinigingsronde. Meer dan voorheen is het van belang om cultuurmakers en - ondernemers aan Woerden te binden en talent te ontwikkelen. De komende jaren willen we bovendien extra inzet plegen op het onderdeel culturele jeugdeducatie. Met het landelijk aandacht trekkende ‘Muziek in de Klas’ hebben we daar in de afgelopen periode al een belangrijke stap mee gezet.

Verdieping:
Cultuur is essentieel voor iedereen, we blijven daar onverkort op inzetten. Verbinding (integraliteit), innovatie en ondernemerschap zijn daarbij kernbegrippen. Met cultuur als bindmiddel voor de samenleving is het de opdracht om cultuur nog meer met elkaar en met andere domeinen te verbinden. Daarmee en door innovatie en ondernemerschap te stimuleren en cultuurmakers en - ondernemers beter aan Woerden te binden, bereiken we een eigentijdser, onafhankelijker en breder cultuurbestel. Op die weg willen wij doorgaan de komende jaren, met een nog betere verankering van cultuureducatie in het onderwijs en talentontwikkeling. Wij realiseren dit in samenspraak met onder andere de scholen, het Klooster, KUVO en alle organisatoren van culturele activiteiten, onder meer door ervoor te zorgen dat bij ieder cultureel evenement de verbinding met culturele jeugdeducatie wordt gemaakt.

Cultuur geeft het leven kleur!