Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Duurzaamheid & Milieu

Wij houden onvoorwaardelijk vast aan de ambitie om in 2030 een klimaatneutrale gemeente te zijn. De gemeente is niet de enige verantwoordelijke voor de overgang naar een duurzame leefomgeving, maar moet hierin wel inspireren en motiveren. Om deze doelstelling te halen wordt een duurzaamheidsambassadeur aangesteld.

Aan gas- en olieboringen werken we niet mee.

Iedere inwoner heeft recht op een gezonde, groene en veilige leefomgeving.