Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Meer mogelijkheden voor slimme bedrijvigheid

Met groei komt ook meer bedrijvigheid. D66 kiest ervoor om geen groen meer op te offeren voor bedrijventerreinen. Lokale bedrijven krijgen met de schuifruimte de ruimte. Bestaande bedrijventerreinen worden opgeknapt en optimaal benut. Bedrijven die een bijdrage leveren aan de circulaire economie krijgen prioriteit bij verdeling van schaarse ruimte. Om de levendigheid van onze gemeente te versterken, leegstaande kantoorruimte te voorkomen en de ontwikkeling van onze ondernemers te ondersteunen, zetten we citymarketing in om technische scaleups en branche- en belangenorganisaties naar Woerden te halen. De succesvolle citymarketing voor de toeristische markt zetten wij door. De gemeente onderzoekt of meer initiatieven als de succesvolle TechnoHUBs te realiseren zijn.

Verdieping:
Mede op initiatief van D66 is er de afgelopen periode schuifruimte gecreƫerd: met schuifruimte krijgen lokale ondernemers de kans om te groeien en ontstaan ook nieuwe kansen voor ondernemers. Wat D66 betreft wordt in de toekomst geen groen meer opgeofferd voor bedrijventerreinen. Omdat grond schaars is, geven we waar mogelijk voorrang aan bedrijven die bijdragen aan een duurzame toekomst. Ook zoeken we extra bedrijfsruimte voor de maak-industrie bijvoorbeeld in de transitie van kantoorpanden, net als we dat doen voor woningbouw. In de stad Utrecht vestigen zich veel start-ups, en wij zien kansen hen te faciliteren in lege kantoorpanden bij de volgende fase van hun groei. Hierbij hebben we de focus op de scaleups die onze maakindustrie ondersteunen met hun innovatieve business, en e-health bedrijven waarmee wij aansluiten op ontwikkelingen in de provincie. Tot slot: Woerden is bijna spontaan een verzamelplaats geworden voor branche- en belangenorganisaties, op allerlei terrein. Om de leegstand van kantoren te voorkomen, denken wij dat er kansen zijn dit aspect van Woerden meer onder de aandacht te brengen, wat ook goed zal zijn voor de lokale dienstverlenende en horeca bedrijven.

Meer mogelijkheden voor slimme bedrijvigheid