Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Onderwijs

D66 is en blijft dé onderwijspartij. En niet voor niets. Onderwijs is de sleutel tot succes en persoonlijke groei. De gemeente heeft directe zeggenschap als het gaat om schoolgebouwen, maar wat D66 betreft is de gemeente ook in andere onderwijsaangelegenheden gesprekspartner voor de schoolbesturen. Voor passend onderwijs is dat vanzelfsprekend. In Woerden zet D66 in op het behoud van het openbaar onderwijs in de kernen en een betere aansluiting van onderwijs en werkgelegenheid. In dat licht vindt D66 het van belang om een breder aanbod van MBO-opleidingen naar Woerden te halen.

Er moet een breder aanbod van Mbo-opleidingen in Woerden komen