Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Onze kinderen laten we NIET vallen

Jeugdzorg en dan vooral de gecompliceerde zorg staat onder druk. Wij willen dat de jeugd de ondersteuning krijgt die ze verdient en richten ons op het voorkomen van gecompliceerde zorg. We continueren de inzet van de jeugdhulpverlener op scholen en ondersteuning van de huisarts met GGZ praktijkondersteuners.

Verdieping
Jeugdzorg en vooral de beschikbaarheid daarvan (wachtlijsten) is in het hele land een belangrijk punt van aandacht. D66 vindt dat jongeren goede en vooral passende ondersteuning moeten krijgen. Met preventieactiviteiten kunnen problemen vaak voorkomen worden en ook op langere termijn kan dit zorgen voor minder ondersteuningsvragen. We maken vaart met de implementatie van casemanagement om te voorkomen dat jongeren van het ene loket naar de andere moeten gaan. Scholen hebben de afgelopen jaren incidenteel extra budget gekregen voor de inzet van jeugdhulpverleners. Hier gaan we structureel geld voor vrij maken, zowel voor het basis als het voortgezet onderwijs. Daarnaast continueren we de financiering van de GGZ praktijkondersteuners bij de huisartsen omdat positieve resultaten zichtbaar zijn.

Huisartsenzorg altijd & dichterbij!
Het ziekenhuis komt in de oude vorm niet meer terug, maar we maken ons sterk voor behoud en uitbreiding van een brede goed toegankelijke polikliniek met grote diversiteit aan specialismen en voor huisartsenzorg in de avonden, nacht en weekenden.

Verdieping:
We moeten reƫel zijn, het ziekenhuis zoals dat in Woerden bestond komt niet meer terug. De politiek heeft de middelen ook niet om dat te realiseren. Voor veel inwoners werkt de polikliniek in combinatie met de ziekenhuiszorg in Leidsche Rijn, Nieuwegein en Gouda redelijk goed. We willen dat dit ook in de toekomst minimaal zo blijft. Daarnaast stimuleren we de aanbieders van zorg te zoeken naar andere vormen om toch (avond/nachtelijke/weekend) huisartsenzorg mogelijk te maken. We helpen mee om daarbij creatieve oplossingen te vinden.

Onze kinderen laten we NIET vallen