Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Openbare orde & Veiligheid

Met het verbeteren van de leefomgeving wordt het veiligheidsgevoel van inwoners vergroot. Locaties waar men zich onveilig voelt moeten opgeruimd en overzichtelijk worden gemaakt. Klachten over de openbare ruimte moeten door de gemeente adequaat worden opgepakt, afgehandeld en teruggekoppeld.

Digitalisering roept ook vragen op rondom privacy. Waarvoor worden gegevens die burgers verstrekken gebruikt? D66 zal sterk toezien op het gebruik van gegevens waarvoor ze zijn bedoeld.

De inzet van politiemensen op straat gaat boven cameratoezicht