Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Openbare ruimte

D66 zet in op het voortvarend oppakken van de reeds bestaande woningbouwplanning waardoor er tot 2020 minimaal 1000 nieuwe woningen in de gemeente worden gebouwd. Wij willen dat ondernemers en inwoners nog meer ruimte krijgen om hun ideeën kenbaar te maken en te realiseren. Dit sluit goed aan bij de invoering van de omgevingswet.

Het ruimtelijk beleid voor de kernen Harmelen, Kamerik, Zegveld en Kanis dient zich te richten op versterking van lokale bedrijvigheid, levendigheid en handhaving van het voorzieningenniveau en het eigen karakter.

Een crematorium in Woerden, bij voorkeur op Rijnhof