Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Sport voor iedereen én dichtbij

Voldoende sporten en bewegen is nog niet voor iedere inwoner van onze gemeente vanzelfsprekend. Terwijl dit juist een belangrijk onderdeel is van een gezonde levensstijl en het kansen biedt om jezelf op andere vlakken te ontwikkelen. D66 Woerden blijft zich daarom inzetten om voor iedereen een toegankelijk sport- en beweegaanbod dichtbij huis te faciliteren. Zowel in de kernen als in de stad voor het behouden van een actief verenigingsleven met voldoende ruimte voor anders georganiseerde sportactiviteiten. Naast de sportaanbieders zelf nemen buurtsportcoaches een belangrijke rol in bij het verhogen van de sportdeelname. Door verbinding te leggen met het onderwijs en sociale domein lukt het om specifieke doelgroepen zoals mensen met een beperking en ouderen beter te bereiken. Daarnaast vindt D66 Woerden dat onze openbare ruimte moet blijven uitnodigen om te bewegen en dat er in elke wijk voldoende speeltuinen en trapveldjes zijn voor kinderen en de jeugd.

Verdieping:
De coronapandemie heeft ons geleerd dat voldoende dagelijkse beweging zeer belangrijk is voor een goede gezondheid en het een preventieve werking heeft. De gemeente Woerden neemt op het gebied van sport en bewegen vooral een faciliterende rol in (door bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van sportlocaties en -accommodaties). D66 Woerden vindt dat de belangrijkste taak binnen die rol het toegankelijk maken van sport voor iedereen is. Dit kan door in gesprek te gaan met sportaanbieders en een eerlijk tarief te vragen voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties. De buursportcoaches zijn van grote betekenis als het gaat om het verhogen van de sportparticipatie bij doelgroepen die daarin achterblijven. D66 Woerden wil daarom de komende periode het aantal buurtsportcoaches verhogen. De buitenruimte van onze gemeente houden we alleen uitnodigend om te sporten en bewegen als er een goede kwaliteit aan fiets- en wandelpaden en buiten sporttoestellen zijn en wanneer er voldoende groen is. Voor kinderen en de jeugd is het daarnaast van belang dat er speeltuinen en trapveldjes zijn in iedere wijk en dat deze veilig, bereikbaar en van een goed onderhoudsniveau zijn. Bij het inrichten en vernieuwen van de openbare ruimte is dit wat D66 Woerden betreft een zwaarwegend punt in het bestemmingsplan en bij gesprekken met projectontwikkelaars.

Sport voor iedereen én dichtbij