Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Weten wat werkt!

In Woerden moet iedereen mee kunnen doen, ook als het even tegenzit. Dit ondersteunen en faciliteren we. Meer dan voorheen gaat de gemeente Woerden de uitkomsten van onderzoeken die hebben plaatsgevonden implementeren in de praktijk, zodat mensen in de bijstand op basis van een individuele aanpak weer economisch zelfstandig worden. Daarbij gaan we uit van het zoeken van meer ruimte voor het oplossen van problemen. Ook bij het oplossen van problematische schulden willen we actief een helpende hand gaan bieden. Het overnemen van schulden, zodat er individuele afspraken gemaakt kunnen worden en er sneller ingezet kan worden op de economische zelfstandigheid, is één van de mogelijkheden die we willen onderzoeken.

Verdieping:
Alle inwoners gunnen we een leven met alle mogelijke vormen van participatie in de maatschappij. Veel mensen kunnen dat zelf, soms hebben mensen een steuntje in de rug nodig. Dat bereiken we met maatwerk, ruimte voor aandacht en creativiteit én de wil mensen echt te helpen. De praktijk blijkt vaak weerbarstig, maar onderzoeken die hebben plaatsgevonden (zoals “Weten wat werkt: samen werken aan een betere bijstand” door de UU), bieden handvatten. Die moet de gemeente nu wel gaan gebruiken.

Weten wat werkt!