Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Woerden nóg fijnere fietsgemeente!

Woerden nóg fijnere fietsgemeente!
Bij die groei kiezen wij in eerste instantie voor goede bereikbaarheid en stimuleren en ondersteunen OV- en fietsgebruik zoveel mogelijk.

Knelpunten bereikbaarheid opgelost!
Als het noodzakelijk is voor de vernieuwing van het stationsgebied om de Polanertunnel op termijn te sluiten, dan is het realiseren van een aansluiting tussen de ir. Enschedeweg en de A12 door een verbindingsweg ten oosten van Woerden bespreekbaar.

Verdieping:
D66 kiest voor bereikbaarheid als bijdrage aan de leefbaarheid van een groeiende gemeente. We stimuleren openbaar vervoer en fiets waar mogelijk, boven gebruik van auto. De snelfietsroute richting Utrecht wordt voortvarend aangelegd en ook richting Alphen en Gouda wordt deze gerealiseerd. We willen meer parkeergelegenheid voor fietsers in de hele gemeente en een bewaakte stalling in de binnenstad. Fietsroutes worden verbeterd, onnodige paaltjes worden verwijderd en scherpe bochten aangepast. Met de toename van elektrische voertuigen (fietsen, scooters en auto’s) zijn voldoende laadpunten essentieel, hier speelt de gemeente actief op in. In wijken rondom stationsgebied hanteren we lagere parkeernormen, daarmee stimuleren we minder autobezit bij toekomstige inwoners. Veel autoverkeer dat niet in Woerden moet zijn, maar ook het vrachtverkeer van onze lokale transportbedrijven, gaat nu dwars door Woerden. Dit geeft grote verkeersdruk, onveiligheid en geluids- en uitstootoverlast. Wanneer de leefbaarheid door de groei van de gemeente onder druk komt te staan, is het realiseren van een verbindingsweg tussen de ir. Enschedeweg en de A12 ten oosten van Woerden in combinatie met het sluiten van de Polanertunnel een denkbare oplossing. Het is nu nog te vroeg om daar definitieve keuzes in te maken, maar wat ons betreft rust er geen taboe op.

Woerden nóg fijnere fietsgemeente!