Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Zorg, Welzijn & Inkomen

Er ligt verantwoordelijkheid bij de gemeente om zorg en begeleiding niet onnodig duur en complex te maken. D66 wil het aandeel specialistische jeugdhulp verminderen en dus afschalen naar nulde- en eerstelijnszorg.

Werk moet aansluiten op het aanbod in Woerden. Een gedegen arbeidsmarktplan ziet D66 als de basis om hierin de juiste keuzes te maken en de regie te voeren. Een goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt is van belang voor de aanpak van jeugdwerkloosheid.

Voorkom overbelasting van mantelzorgers