Steun ons en help Nederland vooruit

Steun D66 Woerden!

Politieke partijen hebben niet veel geld. Het overgrote deel van de contributie die mensen betalen wordt op landelijk niveau gebruikt om de organisatie in stand te houden. En dat is nodig, want voor het functioneren van de democratie is het belangrijk dat de politieke verenigingen goed functioneren. Dat zij kunnen werken aan deskundigheidsbevordering, bijvoorbeeld door het opleiden van kader en gekozen vertegenwoordigers. D66 investeert daar -als onderwijspartij- vanzelfsprekend heel veel in en dat is gelukkig te merken aan onze politici.

Om ervoor te zorgen dat we ook op lokaal niveau voldoende kunnen organiseren zijn we afhankelijk van de bijdrage van de leden en andere sympathisanten. De reguliere inkomsten van de afdeling worden gespaard, zodat we in verkiezingstijd kunnen werken aan de zichtbaarheid van onze kandidaten en onze standpunten. Graag willen we ook buiten deze momenten om investeren in de lokale politiek: het bereiken van kiezers (juist ook buiten verkiezingen om) en het organiseren van (politieke) bijeenkomsten.

Elke bijdrage aan de afdeling, hoe groot of klein ook, wordt zeer op prijs gesteld. En goed besteed, daar kan je op vertrouwen. Uiteraard legt het bestuur jaarlijks verantwoording af over de uitgaven.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL54RABO 0146 7465 03 ten name van D66 Woerden.

Bedankt!

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018